Eskiiside ja haljastusplaanide koostamine.

Meilt saab tellida haljastusprojekte või eskiislahendusi Pärnus. Projekteerimine toimub vastavalt töö mahule ja tellimusele.

Eskiis on piirkonna joonis, mille koostame objekti vaatlusel silma järgi ja valitud mõõtkavas. Tavaliselt on põhjaliku joonise tegemine aeganõudev töö, siis eskiis sobib neile, kellel ei ole vaja niivõrd detailidesse minna ja soovivad tööd kiitemini kätte saada. Eskiisil selgitame välja tellija nägemuse kujunduseideest. Näitame ära teede, istutusalade, veesilma jms asukohad. Toome välja kasutatavad materjalid, istutusalade suurused ja kujud, taimeliigid ning kogused. Lisaks ka aia rajamise ligikaudse maksumuse.

  • Eskiisi hind alates 190 EUR

Haljastusplaan, mida nimetatakse ka aiaplaaniks, on graafiline kujutis kujundatud aiast. Haljastusplaani koostamine annab võimaluse reaalselt näha ja mõista kavandatavat aeda. Plaanile on hoonete kõrvale kantud teed, platsid, istutusalad, kuid reaalse situatsiooniga suhestatavates mõõtudes. Lisaks objektide piirid vastavas mõõtkavas. Nii toimides on võimalik märgata apse enne rajamist.

  • Haljastusplaanide tegemine alates 1200 EUR