Meie teenuste alla kuulub väga lai valik erinevaid haljastustöid:

Haljastustööd
• haljastuse rajamine
• pindade planeerimine
• muruplatside rajamine
• mullatööd
• taimede ja hekkide istutamine
• haljastuse hooldustööd
• pinnase freesimine
• aiamaa peenarde ja vagude kündmineMuruhooldus
• niitmine
• trimmerdamine
• muru rajamine
• rohimine
• väetamine
• muru õhutamine
Puude ja taimede hooldus
• ohtlike puude langetamine
• puude lõikus
• okste piiramine
• viljapuude lõikus
• hekkide pügamine
• taimede ja istutusalade hooldus
• raiejärgne koristus
• lehtede riisumine

Muud teenused
• hoovide koristustööd ja prahi äravedu
• ehitusjärgne koristus
• mänguväljakute hooldus
• lumetõrjetööd ja lume äravedu
• lumelükkamine erahoovides ja ühistutele