Murukamara õhustamine.

muru õhutamine

Aja jooksul muutub murupind umbseks. Õhustamise käigus eemaldatakse maapinna pealmisest kihist vanad rohujuured ja sinna tekkinud sammal. Osade juurte eemaldamine võimaldab  alles jäetavatel areneda suuremaks, tungida sügavamale maapinda ja muutuda vastupidavamaks kuivaperioodile. Selle käigus vähendatakse ka muruplatsil parasiitvormina kasvava laialehise umbrohu osakaalu.

  • Õhutamine aeraatoriga, heina ja sambla välja riisumine   0,35 €/m2
  • Väetamine kompleksväetisega   0,20 €/m2
  • Muru äravedu   3,25€/150L kott
  • *miinimum tasu ühe tunni hind